DPC668/2006
ID intern unic:  316614
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 668
din  14.07.2006
privind conferirea "Ordinului Republicii"
domnului Vladimir MOLOJEN
Publicat : 21.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 112-115     art Nr : 531
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova şi la crearea de sisteme informaţionale de importanţă statală, domnului Vladimir MOLOJEN, ministru al dezvoltării informaţionale, i se conferă "Ordinul Republicii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                            Vladimir VORONIN

Chişinău, 14 iulie 2006.
Nr. 668-IV.