DPO669/2006
ID intern unic:  316622
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 669
din  14.07.2006
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
 de militari ai Armatei Naţionale
Publicat : 21.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 112-115     art Nr : 532
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru serviciu militar ireproşabil, participare la operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii şi bărbăţia manifestată la îndeplinirea datoriei ostăşeşti, se conferă:
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III următorilor:
BULGAC Ghenadie    - căpitan
SEMIONOV Mihail     - maior
STOIAN Vitalie           - locotenent-colonel;
Medalia "Meritul Militar" următorilor:
CLIMA Anatolie          - locotenent-colonel
GORGAN Igor            - locotenent-colonel
MOROI Andrian          - locotenent-colonel
PETRICIUC Nicolae   - plutonier adjutant;
Medalia "Pentru Vitejie" următorilor:
BATÎR Iurie                 - locotenent major
CUCOŞ Valentin         - plutonier adjutant
GRIŞUN Andrei          - căpitan
TELEGHIN Nicolae    - locotenent major.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

Chişinău, 14 iulie 2006.
Nr. 669-IV.