DPO670/2006
ID intern unic:  316623
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 670
din  14.07.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
 domnului Dumitru PRIJMIREANU
Publicat : 21.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 112-115     art Nr : 533
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la perfecţionarea legislaţiei şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Dumitru PRIJMIREANU, deputat în Parlament, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                          Vladimir VORONIN

Chişinău, 14 iulie 2006.
Nr. 670-IV.