DPO683/2006
ID intern unic:  316688
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 683
din  24.07.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Alexandru OHOTNICOV
Publicat : 28.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 116-119     art Nr : 570
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în cadrul autorităţilor publice, contribuţie la perfecţionarea legislaţiei şi la promovarea politicii statului în domeniul dreptului, domnului Alexandru OHOTNICOV, şef al Serviciului acte ale Preşedintelui al Direcţiei drept şi relaţii publice a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                  Vladimir VORONIN

Chişinău, 24 iulie 2006.
Nr. 683-IV.