HFGDSB46/1/2006
ID intern unic:  316773
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 46/1
din  28.07.2006
privind modificarea Listei băncilor participante
 la formarea resurselor Fondului de garantare
a depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 04.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 120-123     art Nr : 440
Întru executarea art. 29 lit. m) al Legii nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar şi în baza Ordonanţei Băncii Naţionale a Moldovei nr. 8/09-02 din 29 iunie 2006 cu privire la retragerea autorizaţiei Băncii Comerciale "Businessbank" S.A. (în proces de lichidare), Consiliul de administraţie al Fondului
Hotărăşte:
Se exclude Banca Comercială "Businessbank" S.A. din Lista băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr.5 din 6 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.108-111, art. 244b).

Preşedintele
Consiliului de administraţie al
Fondului de garantare a depozitelor
în sistemul bancar                                                                           Petru VEVERIŢA

Chişinău, 28 iulie 2006.
Nr. 46/1.