DPO720/2006
ID intern unic:  316854
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 720
din  03.08.2006
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori ai
Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 667
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. Pentru merite în asigurarea securităţii statului, îndeplinire ireproşabilă a datoriei de serviciu şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III
    domnului Marcel BOTNARU
    domnului Vladimir POPOV;
Medalia "Meritul Militar"
    domnului Marian FLOREA
    domnului Alexandr VORONIN;
Medalia "Meritul Civic"
    doamnei Tatiana ŞIREAEVA.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                              Vladimir VORONIN

    Chişinău, 3 august 2006.
    Nr. 720-IV.