DPO721/2006
ID intern unic:  316855
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 721
din  03.08.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Nina DĂNILĂ
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 668
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-didactică intensă, doamnei Nina DĂNILĂ, fost învăţător la Şcoala Primară nr. 53 din municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN

    Chişinău, 3 august 2006.
    Nr. 721-IV.