DPO743/2006
ID intern unic:  316876
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 743
din  07.08.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Evgheni PISOV
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 675
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial şi în organele administraţiei publice locale, contribuţie la promovarea reformelor social-economice şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Evgheni PISOV, preşedinte al raionului Orhei, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                          Vladimir VORONIN

    Chişinău, 7 august 2006.
    Nr. 743-IV.