DPO744/2006
ID intern unic:  316877
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE Nr. 744
din  08.08.2006
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Anton MIRON
Publicat : 18.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 682
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în organele administraţiei publice, contribuţie substanţială la perfecţionarea legislaţiei şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Anton MIRON, deputat în Parlament, i se conferă "Ordinul de Onoare".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                        Vladimir VORONIN

    Chişinău, 8 august 2006.
    Nr. 744-IV.