HGM883/2006
ID intern unic:  316896
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 883
din  02.08.2006
cu privire la unele măsuri de protecţie a consumatorilor
Publicat : 18.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 966
    MODIFICAT
   
HG765 din 25.11.09, MO171-172/27.11.09 art.844
   
HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437
    HG1055 din 26.09.07, MO157-160/05.10.07 art.1100

    În scopul protecţiei consumatorilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Pct.1 abrogat prin HG765 din 25.11.09, MO171-172/27.11.09 art.844]
    2. Se interzice importul:
    cărnii de pasăre şi al altor produse de origine animală neambalate, neetichetate, neinscripţionate şi fără date despre producător şi importatorul autorizat în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    produselor (preparatelor) din carne congelate sau refrigerate (parizere, cîrnăciori, crenvurşti şi safalade);
   
[Pct.2 modificat prin HG1055 din 26.09.07, MO157-160/05.10.07 art.1100]
   3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va reexamina condiţiile de transportare, păstrare şi comercializare a produselor de origine animală ale agenţilor economici importatori.
    4. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1469 din 30 decembrie 2004.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Sănătăţii, Serviciului Vamal, Serviciului Standardizare şi Metrologie, care vor informa Guvernul trimestrial.
   
[Pct.5 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]

    PRIM-MINISTRU                                                             Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                     Anatolie Gorodenco
    Ministrul economiei şi comerţului                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale                               Ion Ababii

    Chişinău, 2 august 2006.
    Nr. 883.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 883
din 2 august 2006
Completările ce se operează în Nomenclatorul produselor
din domeniul reglementat, supuse certificării
conformităţii obligatorii,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1469 din 30 decembrie 2004
    Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1469 din 30 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 14), se completează cu următoarele poziţii:

"245. Din 0206 Limbi de bovine şi de porcine;
cat de bovine şi de porcine;
 inimi de bovine şi de porcine;
şorici de porcine ca stabilizator proteic
246. Din 0207 Inimi de pasăre;
ficat de pasăre; pipotă de pasăre;
piele de găină ca membrană pentru rulade şi alte produse delicioase;
carne de pasăre deflaxată mecanic (MDM)".