HGO1061/2005
ID intern unic:  316902
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1061
din  07.10.2005
cu privire la eliberarea produselor petroliere din rezerva de stat
Publicat : 18.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 959
    În scopul executării lucrărilor de amenajare a teritoriului Memorialului Gloriei Militare "Capul de pod Şerpeni", Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare va elibera, din rezerva de stat, cu titlu de deblocare, Ministerului Apărării 2000 litri motorină.
    2. Ministerul Finanţelor va achita, din fondul de rezervă al Guvernului, Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare costul motorinei eliberate din rezervele materiale de stat, conform Legii nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare.
    3. Ministerul Apărării va asigura distribuirea şi controlul utilizării motorinei conform destinaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                         Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                         Zinaida Greceanîi

    Chişinău, 7 octombrie 2005.
    Nr. 1061.