HGA923/2006
ID intern unic:  316964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 923
din  09.08.2006
cu privire la realizarea Programului de diminuare a poluării
aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto
Publicat : 18.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 983
    1. Se ia act de informaţia cu privire la realizarea Programului de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 4 octombrie 2001, prezentată de dl Constantin Mihailescu, ministru al ecologiei şi resurselor naturale.
    2. Se atenţionează ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale asupra gradului redus de realizare a acţiunilor incluse în Programul de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto.
    3. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale:
    va întreprinde acţiuni concrete în vederea eficientizării activităţii instituţiilor subordonate privind asigurarea securităţii ecologice a autovehiculelor la trafic, diminuării poluării aerului atmosferic de la transportul auto;
    va elabora şi prezenta, în termen de două luni, proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1047 din 4 octombrie 2001 "Cu privire la aprobarea Programului de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto", în scopul sporirii responsabilităţii persoanelor fizice şi juridice privind respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
    va elabora şi prezenta Guvernului pentru aprobare, în termen de două luni, schema reţelei de amplasare a punctelor de colectare a probelor şi monitorizare a calităţii factorilor de mediu de la sursele mobile şi staţionare în localităţile euroregiunilor din teritoriul Republicii Moldova, cu prezentarea numărului necesar de personal, pentru efectuarea acestui volum de investigaţii şi monitorizare;
    în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, va intensifica controlul asupra respectării de către persoanele fizice şi juridice, deţinători ai mijloacelor de transport auto, a prevederilor actelor normative în vigoare în vederea diminuării emisiilor de noxe de la sursele mobile de poluare;
    în comun cu Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, va asigura supravegherea permanentă a exploatării, conform rigorilor ecologice, a transportului, altor surse mobile şi staţionare de poluare a aerului, eliminîndu-le din trafic şi exploatare pe cele care nu corespund normelor ecologice şi tehnice.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                       Constantin Mihailescu
    Ministrul afacerilor interne                                              Gheorghe Papuc
    Ministrul transporturilor
    şi gospodăriei drumurilor                                                 Miron Gagauz

    Chişinău, 9 august 2006.
    Nr. 923.