LPC221/2006
ID intern unic:  316980
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 221
din  14.07.2006
cu privire la modificarea şi completarea anexelor
la Legea regnului animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 613
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Anexele la Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art. 688), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr.1:
    la punctele 9 şi 11, după cuvintele "autorităţile administraţiei publice locale" se introduc cuvintele "de nivelul întîi";
    la punctul 17, după cuvîntul "strămutarea," se introduc cuvintele "întreţinerea în captivitate, reproducerea,";
    la punctul 33:
    cuvintele "cerbi, elani şi mufloni" se substituie prin cuvintele "cerbi pătaţi şi elani";
    textul "iepuri - de la 1 noiembrie pînă la 31 decembrie" se substituie prin textul  "iepuri - de la 15 noiembrie pînă la 15 ianuarie";
    textul  "porumbei - de la 1 august pînă la 1 octombrie" se substituie prin textul "porumbei - de la 15 august pînă la 15 octombrie";
    punctul se completează în final cu textul "prepeliţe - de la 15 august pînă la 1 octombrie";
    punctul 35 se completează cu litera i), cu următorul cuprins:
    "i) prinderea, ţinerea în captivitate şi reproducerea animalelor din fauna sălbatică fără autorizaţia autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi a Serviciului Veterinar de Stat."
    punctul 36:
    la litera c), cuvintele  "gîscă cu piept roşu" se substituie prin cuvîntul "gîscă-cu-gît-roşu";
    la litera d), cuvintele  "iepurele care stă pe loc" se substituie prin  cuvintele "iepurele care stă în culcuş";
    litera e) (împreună  cu  nota)  va avea următorul cuprins:
    "e) cumpărarea şi comerţul particular cu animale;"
    2. La anexa nr.3 coloana a 6-a:
    denumirea coloanei va avea următorul cuprins: "Taxa în unităţi convenţionale pentru un exemplar";
    cifrele din coloană se modifică de sus în jos, respectiv, cu  cifrele "250; 225; 250; 250; 225; 200; 200; 250; 225; 250; 250; 200; 200; 200; 200; 250; 250; 250; 250; 200; 200; 225; 250; 250; 250; 250; 225; 250; 250; 250; 250; 250; 250; 250; 250; 250; 225; 250; 250; 250; 200; 225; 250; 225; 225; 225; 225; 200; 200; 225; 225; 225; 200; 200; 200; 200; 200; 200; 250; 225; 225; 200; 225; 200; 200; 200; 200; 225; 225; 225; 225; 250; 225; 225; 225; 225; 250; 250; 250; 225; 225; 225; 250; 225; 225; 225; 225; 250; 250; 225; 225; 225; 225; 250; 250; 250; 225; 225; 225; 200; 200; 225; 225; 250; 250; 250; 225; 250; 250".
    3. La anexa nr.4 coloana a 6-a:
    denumirea coloanei va avea următorul cuprins: "Taxa în unităţi convenţionale pentru un exemplar";
    cifrele din coloană se modifică de sus în jos,  respectiv, cu  cifrele "150; 150; 150; 150; 150; 150; 150; 150; 150; 150; 150; 50; 150; 150; 150; 150; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 150; 150; 150; 150; 150; 150; 150; 150; 150; 150; 125; 125; 125; 150; 125; 175; 150; 150; 150; 150; 125; 125; 150; 150; 125; 150; 150; 125; 150; 75; 75; 75; 75; 75; 125; 150; 75; 75; 75; 50; 50; 50; 50; 125; 50; 50; 50; 50; 50; 175; 75; 125; 125; 50; 175; 150; 0,5; 125**; 75**; 50**; 50**; 75**; 75**; 50**; 50**; 75**; 75**; 75**; 75**; 75**; 75**; 75*; 75**; 150**; 150**; 150**; 75**; 75**; 75**; 150**; 75**; 225**; 125**; 225****; 125**; 50****";
    la poziţia 48, cuvintele "gîscă cu piept roşu" se substituie prin cuvîntul "gîscă-cu-gît-roşu".
    4. În anexa nr. 6 coloana a 5-a:
    în denumirea coloanei, cuvintele "Taxa în salarii minime" se substituie prin  cuvintele "Taxa în unităţi convenţionale ";
    cifrele din coloană se modifică de sus în jos, respectiv, cu  cifrele "500*; 500*; 350*; 350*; 250*; 250*; 250*; 125*; 50*; 50*; 50*; 50*; 250*; 50*; 50*; 50*; 50*; 40*; 25*; 25*; 25*; 15*; 15*; 25*; 15*; 2,5*".
   
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                             Marian LUPU

    Chişinău, 14 iulie 2006.
    Nr.221-XVI.