DPO748/2006
ID intern unic:  317083
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 748
din  23.08.2006
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 01.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 138-141     art Nr : 688
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuţie la reconstrucţia Complexului Memorial "Eternitate", la păstrarea şi propagarea moştenirii istorico-culturale şi la educarea militar-patriotică a tinerei generaţii, se conferă:
"Ordinul de Onoare"
    domnului                              - director general al Corporaţiei
    Anatoli PETROVSKI             Textile "KPOCHO" din Tiumen,
                                                   Federaţia Rusă
    domnului Vasile URSU         - primar general interimar al
                                                  municipiului Chişinău;
Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului                              - director general al Societăţii pe
    Artur KEISERMAN              Acţiuni "Azurit", municipiul Chişinău;
Medalia "Meritul Militar"
    domnului Sergiu COIMAN   - locotenent major, comandant de pluton
                                                   în Batalionul 22 de Menţinere a Păcii,
                                                   Ministerul Apărării
    domnului                               - maior, comandant de batalion în
    Alexandru NOVIŢCHI           Brigada 2 de Infanterie Motorizată,
                                                   Ministerul Apărării;
- Medalia "Meritul Civic"
    domnului Vasili CECEL       - zidar la Societatea pe Acţiuni
                                                 "Consind-prim", municipiul Chişinău
    domnului                              - lăcătuş la Societatea pe Acţiuni
    Pavel EFREMOV                 "Artmet", municipiul Chişinău
    doamnei Vera JECHIU        - muncitoare la Asociaţia de Gospodărire
                                                  a Spaţiilor Verzi, municipiul Chişinău
    domnului                              - montator la Societatea pe Acţiuni
    Simion MANCAŞ                 "Lusmecon", municipiul Chişinău
    domnului                               - muncitor la Societatea pe Acţiuni
    Ivan MARTÎNIUC               "Azurit", municipiul Chişinău
    domnului                              - pictor la Societatea pe Acţiuni
    Valentin PARAŞCIUC         "Restauratorul", municipiul Chişinău
    domnului                              - frezor la Societatea cu
    Iuri PETRUNICEV                Răspundere Limitată "Карельский
                                                  гранит", Federaţia Rusă
    domnului Vladimir TCACI   - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni
                                                 "Торговый Дом МКК", Federaţia Rusă
    domnului                              - arhitect-şef interimar al
    Nicon ZAPOROJAN             municipiului Chişinău.
   
    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Vladimir VORONIN

    Nr. 748-IV. Chişinău, 23 august 2006.