DPO751/2006
ID intern unic:  317086
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 751
din  25.08.2006
privind conferirea Ordinului "Credinţă Patriei"
clasa III domnului Eugen SMIRNOV
Publicat : 01.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 138-141     art Nr : 691
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, activitate organizatorică intensă şi înalt profesionalism, colonelului Eugen SMIRNOV, şef de secţie în Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, i se conferă Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Vladimir VORONIN

    Nr. 751-IV. Chişinău, 25 august 2006.