DPO753/2006
ID intern unic:  317088
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 753
din  26.08.2006
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de militari ai Armatei Naţionale
Publicat : 01.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 138-141     art Nr : 692
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru serviciu militar ireproşabil, merite în asigurarea capacităţii de apărare a statului şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III domnilor:
    Vitalie BUCATARI     - colonel
    Ion COROPCEAN     - general de brigadă;
Medalia "Meritul Militar" domnilor:
    Ilie BUCUCI               - colonel
    Andrei MARINOV     - locotenent-colonel.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN

    Nr. 753-IV. Chişinău, 26 august 2006.