HGM1009/2006
ID intern unic:  317112
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1009
din  01.09.2006
cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale
pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile
de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar,
profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul
postuniversitar
Publicat : 08.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 142-145     art Nr : 1092     Data intrarii in vigoare : 01.09.2006
    HG342 din 27.03.07, MO47-49/06.04.07 art.363


    NOTĂ:
  
  În titlul şi pe tot parcursul textului hotărîrii şi anexelor nr. 2 şi nr. 3 la hotărîre, sintagma „mediu de specialitate” se substituie cu sintagma „profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar”, iar în titlul şi pe tot parcursul textului hotărîrii şi al anexei nr.3 la hotărîre,sintagma „secundar profesional”  se substituie cu sintagma „profesional tehnic secundar” prin HG1284 din 29.11.16, MO423-429/09.12.16 art.1384
    Pe tot parcursul textului anexei, sintagma „Ministerul Educaţiei şi Tineretului” se substituie cu sintagma „Ministerul Educaţiei”, iar sintagma „studii integrate” se substituie cu sintagma „studii superioare integrate”, la cazul gramatical corespunzător prin HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007
    În denumirea anexei nr.3 şi în tot textul acesteia: după cuvintele „ studenţii”, „studenţilor” se introduc cuvintele „ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic”, la cazul şi numărul respectiv prin HG1287 din 18.11.08, MO215-217/05.12.08 art.1337
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabilesc:
    cuantumurile burselor de studii pentru studenţii din învăţămîntul superior (ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic), elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar, persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar, conform anexei nr.1;
    cuantumurile burselor de merit pentru studenţii din învăţămîntul superior şi elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, conform anexei nr. 2.
    [Pct.1 modificat prin HG1284 din 29.11.16, MO423-429/09.12.16 art.1384]
    [Pct.1 modificat prin HG1083 din 30.12.13, MO315-319/31.12.13 art.1189]
    [Pct.1 modificat prin HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007]
    [Pct.1 modificat prin HG1287 din 18.11.08, MO215-217/05.12.08 art.1337]
    [Pct.1 în redacţia HG342 din 27.03.07, MO47-49/06.04.07 art.363]
    2. Se stabileşte plafonul de acordare a burselor de studii (inclusiv pentru studenţii, elevii implicaţi în programe de mobilitate) la nivel de 70 la sută din numărul studenţilor şi elevilor  autohtoni, înmatriculaţi la studii la învăţămînt cu frecvenţa la zi, conform planului de înmatriculare cu finanţare bugetară la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională din fiecare instituţie de învăţămînt superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar.
    În limita plafonului stabilit, pot beneficia de burse de studii, alocate din mijloacele bugetului de stat, studenţii/elevii admişi la studii cu finanţare bugetară, precum şi în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii. Studenţii de la ciclul I, studii superioare de licenţă, studii superioare integrate, învăţămîntul medical şi farmaceutic care îşi fac studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, pot beneficia semestrial de burse de studii, în funcţie de rezultatele academice obţinute în cadrul sesiunii ordinare de iarnă.
    [Pct.2 modificat prin HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007]
    3. Se aprobă Regulamentul-cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar şi profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar, conform anexei nr.3.
    4. Bursele pentru studenţi, elevi şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar, înmatriculate pe baza contractelor cu agenţii economici, se acordă din mijloacele transferate instituţiei de învăţămînt de către agentul economic.
    Cuantumul burselor respective se stabileşte în contractele încheiate între părţi şi nu poate fi mai mic de cuantumul burselor prevăzute de la buget.
    5. Se stabileşte că studenţii din instituţiile de învăţămînt superior şi elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar şi profesional tehnic secundar, cu excepţia celor care îşi au domiciliul permanent în localitatea de reşedinţă a instituţiei de învăţămînt sau în suburbiile acestei localităţi, au dreptul la două călătorii pe an în ţară (tur-retur), cu restituirea de către instituţia respectivă de învăţămînt, din mijloacele bugetare pentru studenţii bugetari şi din taxele de studii pentru studenţii care îşi fac studiile pe bază de contract, a 50% din costul biletelor de călătorie în transportul auto şi feroviar interurban.
    6. Cuantumurile burselor pentru persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar, studenţii, elevii străini, care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt postuniversitar, superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar din Republica Moldova în conformitate cu acordurile interstatale, se stabilesc în conformitate cu prevederile anexei nr. 1.
    Bursele se acordă doctoranzilor, medicilor rezidenţi, medicilor secundari clinici, masteranzilor, elevilor, studenţilor străini care au promovat sesiunea, indiferent de anul de studii şi media notelor obţinute.
    7. Pe perioada stagiilor de practică pedagogică şi de specialitate, studenţilor şi elevilor li se achită diurna şi cazarea în mărime de 50 la sută din mărimea diurnei şi costului cazării stabilite pentru funcţionari şi muncitori, precum şi integral cheltuielile de transport (tur-retur) de la instituţia de învăţămînt pînă la sediul instituţiei/întreprinderii în care se organizează stagiile de practică.
    8. Se permite instituţiilor de învăţămînt superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar să acorde burse sociale şi de merit, ajutoare materiale, premii, indemnizaţii unice, inclusiv în cazuri excepţionale, pentru tratament medical gratuit, din mijloacele provenite de la prestarea serviciilor cu plată, din sponsorizări şi donaţii.
    9. Cheltuielile ce ţin de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite din contul mijloacelor prevăzute anual în bugetele respective.
    10. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.
    [Pct.11 exclus prin HG342/27.03.07, MO47-49/06.04.07 art.363]

    PRIM-MINISTRU                                                               Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                           Victor Ţvircun
    Ministrul finanţelor                                                                Mihail Pop

    Nr. 1009. Chişinău, 1 septembrie 2006.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG175 din 15.03.19, MO100/16.03.19 art.198; în vigoare 16.03.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG399 din  25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.411]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG38 din 30.01.17, MO30-39/03.02.17 art.79]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG1378 din 21.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1470]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG1284 din 29.11.16, MO423-429/09.12.16 art.1384]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG169 din 12.03.14, MO60-65/14.03.14 art.186]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG1287 din 18.11.08, MO215-217/05.12.08 art.1337]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG342 din 27.03.07, MO47-49/06.04.07 art.363]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG175 din 15.03.19, MO100/16.03.19 art.198; în vigoare 16.03.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG399 din  25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.411]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG38 din 30.01.17, MO30-39/03.02.17 art.79]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG1284 din 29.11.16, MO423-429/09.12.16 art.1384]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG169 din 12.03.14, MO60-65/14.03.14 art.186]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG1287 din 18.11.08, MO215-217/05.12.08 art.1337]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG342/27.03.07, MO47-49/06.04.07 art.363]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 1009
din 1 septembrie 2006
REGULAMENTUL-CADRU
cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru
studenţii
ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, învăţămînt medical
şi farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior,
elevii din instituţiile de
învăţămînt
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar şi
profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul
postuniversitar
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar şi profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar.
    2. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin material vizînd atît protecţia socială, cît şi stimularea studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic (elevilor) cu performanţe academice şi comportament adecvat, precum şi persoanelor care studiază în învăţămîntul postuniversitar.
    3. Bursele reprezintă o indemnizaţie lunară ce se acordă studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevilor care îşi realizează studiile prin învăţămînt de zi, precum şi persoanelor care studiază în învăţămîntul postuniversitar.
    4. În învăţămîntul postuniversitar, din bugetul de stat se acordă burse pentru doctoranzi, medici rezidenţi, medici secundari clinici şi masteranzi. Cuantumul burselor pentru aceste categorii se stabileşte de către Guvern. Acordarea burselor doctoranzilor, medicilor rezidenţi, medicilor secundari clinici şi masteranzilor se realizează în funcţie de performanţele obţinute în activitatea academică, cu condiţia realizării integrale, în termenele stabilite, a planului de învăţămînt/programului de studiu pentru un semestru/an de studii. Pe perioada vacanţei de vară,  persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar, cu excepţia masteranzilor, beneficiază de burse.
    5. În învăţămîntul superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar se atribuie următoarele tipuri de burse finanţate din bugetul de stat:
    burse de merit;
    burse de studii;
    burse sociale.
    În  învăţămîntul profesional tehnic secundar se atribuie burse de studii.
    6. Bursele de merit se acordă studenţilor ciclului I, cicluluiII, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din învăţămîntul superior şi elevilor din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar care au performanţe relevante în activitatea academică, ştiinţifică şi extracurriculară.
    7. Bursele de studii se acordă studenţilor cicluuil I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din învăţămîntul superior şi elevilor din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. În învăţămîntul profesional tehnic secundar elevii sînt asiguraţi cu burse de studii, în modul stabilit de Ministerul Educaţiei.
    8. Bursa socială se acordă studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a candidatului.
    9. Acordarea  burselor  se realizează în limita fondului de burse alocat de la bugetul de stat, stabilit în corespundere cu legislaţia în vigoare.
    10. Cuantumul şi plafonul de acordare a burselor studenţilor ciclului I, ciclului II, studii integrate integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor se stabileşte de către Guvern, în funcţie de numărul total al studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din învăţămîntul superior şi elevilor din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, care îşi fac studiile cu finanţare bugetară.
    11. Pot candida la burse din bugetul de stat studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic admişi la studii cu finanţare bugetară, precum şi studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic admişi la studii pe bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, care realizează integral, în termenele stabilite, planul de învăţămînt pentru un semestru/an de studii, obţin note de promovare şi numărul stabilit de credite: 30 - pentru un semestru şi 60 pentru un an de studii.
    12. Elevii din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar admişi la studii cu finanţare bugetară, precum şi elevii admişi la studii pe bază de contract cu achitarea taxei pentru studii pot pretinde la burse din bugetul de stat dacă realizează integral, în termenele stabilite, planul de învăţămînt pentru un semestru/an de studii şi obţin note de promovare.
    13. Bursele finanţate din bugetul de stat se repartizează proporţional pe ani de studii, domenii de formare profesională (profiluri) şi specialităţi.
    14. Bursele de merit se fixează o dată pe an, în funcţie de rezultatele academice ale studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevilor în sesiunea de vară, începînd cu data de 1 septembrie al noului an de învăţămînt.
    15. Bursele de studii şi bursele sociale se fixează de două ori pe an, în funcţie de rezultatele academice ale studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevilor la sesiunile de vară şi de iarnă, începînd cu data de întîi a lunii care urmează după sesiunea de examinare.
    16. Selectarea candidaţilor la burse se realizează în cadrul facultăţilor/secţiilor instituţiilor de învăţămînt superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar. În scopul asigurării transparenţei acestui proces, la întocmirea listelor candidaţilor la burse finanţate din bugetul de stat vor fi implicaţi reprezentanţi ai studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor, sindicatelor studenţeşti/ale elevilor, juristul, contabilul/economistul-şef şi alţi membri desemnaţi la nivel instituţional.
    17. Acordarea burselor se realizează prin ordinul conducătorului instituţiei de învăţămînt, în baza propunerilor  facultăţilor/secţiilor.
    18. Bursele  finanţate din bugetul de stat se achită pînă la finalizarea programului, studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevilor lunar, cu excepţia vacanţei de vară.
   
[Pct.18 modificat prin HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007]
    [Pct.18 modificat prin HG1287 din 18.11.08, MO215-217/05.12.08 art.1337]
    19. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii implicaţi în programe de mobilitate, aprobate de senatul universităţii/consiliul profesoral, beneficiază de burse de studii. Nu pot beneficia de burse de studii studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii implicaţi în programe de mobilitate cu acoperire financiară în formă de granturi, care include şi bursa.
    20. Achitarea burselor finanţate din bugetul de stat se întrerupe din luna următoare lunii în care a fost semnat ordinul de exmatriculare.
    21. Se permite instituţiilor de învăţămînt să acorde burse sociale şi nominale (bursa senatului/consiliului profesoral, bursa unor personalităţi, bursa unor organizaţii etc.), care se constituie din mijloace provenite de la prestarea serviciilor cu plată şi alte activităţi auxiliare, din sponsorizări şi donaţii ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din străinătate.
II. BURSELE DE MERIT
    22. În învăţămîntul superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar se acordă următoarele tipuri de burse de merit finanţate din bugetul de stat:
    Bursa Republicii   - 12 burse pentru studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceuticdin instituţiile de învăţămînt superior;
    Bursa Guvernului  -  30 burse  pentru studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceuticdin instituţiile de învăţămînt superior;
    Bursa Preşedintelui - 15 burse, dintre care 10 pentru Republicii Moldova studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior şi 5 pentru elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar;
    Bursa "Gaudeamus"  -  20 burse pentru elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar.
    23. Listele candidaţilor la bursele de merit se aprobă anual, la propunerea Ministerului Educaţiei, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţămînt superior şi consiliilor profesorale ale instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, de stat şi privat, după cum urmează:
    pentru Bursa Republicii, Bursa Guvernului şi Bursa "Gaudeamus" - prin hotărîre de Guvern;
    pentru Bursa Preşedintelui Republicii Moldova - prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova.
    24. Cuantumul burselor instituite conform punctului 21 al prezentului Regulament nu va depăşi mărimea Bursei "Gaudeamus" pentru colegii şi mărimea Bursei Guvernului pentru instituţiile de învăţămînt superior.
    25. Bursele de merit se stabilesc anual, după cum urmează:
   începînd cu semestrul III – pentru studenţii din învăţămîntul superior, ciclul I, care studiază în programe cu durata de studii de trei ani;
   începînd cu semestrul V – pentru studenţii din învăţămîntul superior, ciclul I, care studiază în programe cu durata de studii de patru ani;
   în ultimii doi ani de studii – pentru studenţii care realizează studii superioare integrate şi studenţii din învăţămîntul medical şi farmaceutic;
   începînd cu semestrul III – pentru studenţii din învăţămîntul superior care îşi fac studiile în programe de masterat, ciclul II;
   în ultimul an de studii – pentru elevii din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar.
    [Pct.25 în redacţia HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007]
    26. Pot candida la bursa de merit studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevii care au obţinut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9 puncte în profilurile/domeniile de studiu tehnic, agrar, economic, medical, militar, drept (pentru candidaţii Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne) şi real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) şi nu mai mică de 9,5 puncte în alte profiluri/domenii de studiu, participă la activităţi de cercetare ştiinţifică, conferinţe, concursuri etc.
    27. Bursa de merit se poate acorda şi studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic anului I care au obţinut într-unul dintre ultimii doi ani de studii în învăţămîntul preuniversitar distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi au fost înscrişi în învăţămîntul superior în afara concursului de admitere.
    28. Candidaţii la bursa de merit sînt propuşi senatului/consiliului profesoral de către consiliul facultăţii/consiliul de administraţie.
    29. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic candidaţi la bursa de merit vor completa şi vor prezenta, pentru a participa la concursul de selecţie, un dosar, care va conţine:
    curriculum vitae,  ce va cuprinde în mod obligatoriu cele mai relevante activităţi extracurriculare pe perioada studiilor universitare, aria de interese, abilităţile;
    certificatul academic vizat la serviciul studii, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;
    o scrisoare de recomandare din partea consiliului facultăţii/secţiei;
    o scrisoare de recomandare din partea senatului universitar/consiliului profesoral;
    copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, ce atestă participarea la conferinţe şi seminare ştiinţifice, concursuri, olimpiade etc.;
    lista publicaţiilor ştiinţifice cu datele bibliografice complete şi copiile publicaţiilor din ultimii doi ani de studii;
    alte materiale relevante.
    30. Lista candidaţilor la bursa de merit se aprobă prin ordinul rectorului/directorului instituţiei de învăţămînt, la propunerea senatului/consiliului profesoral.
    31. Dosarele candidaţilor se vor prezenta la Ministerul Educaţiei, în direcţiile/secţiile responsabile de învăţămîntul superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, în termen de cel mult zece zile după finalizarea sesiunii de vară, însoţite de o scrisoare semnată de rectorul /directorul instituţiei şi o copie a recomandării senatului /consiliului profesoral.
    32. Dosarele admise pentru concurs vor fi examinate în cadrul Ministerului.
    33. Candidaţii vor fi selectaţi în baza următoarelor criterii:
    media notelor;
    activităţile educaţionale, culturale, sportive;
    curriculum vitae;
    activitatea ştiinţifică;
    publicaţiile;
    scrisorile de recomandare.
    34. Achitarea burselor de merit, cu excepţia Bursei Preşedintelui Republicii Moldova, se efectuează de către fiecare instituţie de învăţămînt în limitele alocaţiilor bugetare aprobate în acest scop. Pentru studenţii din ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate / elevii din instituţiile de învăţămînt privat, bursele de merit se vor achita în modul stabilit. Bursa Preşedintelui Republicii Moldova se planifică şi se achită de către Ministerul Educaţiei.
    [Pct.34 în redacţia HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007]
    35. Anularea Bursei Republicii, Bursei Guvernului şi Bursei "Gaudeamus", în caz de necesitate, se efectuează prin hotărîre de Guvern, la propunerea senatului/consiliului profesoral, confirmată de către Ministerul Educaţiei şi ministerul de resort. Anularea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova se face prin decret prezidenţial.
    36. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii care beneficiază de bursă de merit nu pot candida în perioada respectivă la bursa de studii.
III. ACORDAREA BURSEI DE STUDII
    37. Bursa de studii se acordă studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevilor care au promovat sesiunea de examinare în termenele stabilite, în funcţie de rezultatele academice obţinute.
    38. Lista studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor instituţiei de învăţămînt, candidaţi pentru obţinerea bursei de studii, este întocmită  de către decanul facultăţii/şeful de secţie pentru fiecare specialitate şi an de studii, cu respectarea cuantumului stabilit de Guvern din numărul de studenţi ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevi din fiecare grupă academică, şi confirmată de consiliul facultăţii/consiliul de administraţie al colegiului în prima lună după terminarea sesiunii de examinare. Decizia consiliului facultăţii/consiliului de administraţie se aprobă prin ordinul rectorului/directorului.
    39. Lista studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor cărora li se acordă bursă de studii se alcătuieşte în ordinea descrescătoare a mediei notelor obţinute în sesiunea de examinare precedentă/mediei semestriale, pînă la acoperirea numărului de burse aprobat. Pentru studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii admişi la anul I, lista studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor cărora li se acordă bursă de studii se alcătuieşte în ordinea descrescătoare a mediei de concurs la admitere.
    40. Media notelor obţinute în sesiunea de examinare precedentă/media semestrială se va calcula în baza notelor la unităţile de curs/disciplinele prevăzute în planul de învăţămînt pentru sesiunea (semestrul) respectivă, inclusiv notele de la stagiile de practică, cu excepţia cursurilor facultative (la alegere).
    41. În caz de coincidenţă a mediei notelor, se vor lua în considerare următorii factori: media notelor la unităţile de curs/disciplinele de profil, frecvenţa studentului/elevului, participarea la activităţi extracurriculare în cadrul instituţiei de învăţămînt, situaţia materială a studentului/elevului, participarea la activităţi de voluntariat, confirmate prin acte doveditoare.
    [Pct.41 modificat prin HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007]
    42. Dacă coincid şi aceste condiţii, prioritate va avea studentul/elevul originar din localităţile rurale. Locul de trai se stabileşte după viza de reşedinţă permanentă a studentului/elevului. Locul de trai al studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic care n-au atins vîrsta de 20 de ani se stabileşte după viza de reşedinţă permanentă a părinţilor.
    43. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic bursieri ai diverselor organizaţii, cu excepţia celor sportive, nu beneficiază de bursă de studii din contul mijloacelor bugetare ale instituţiei de învăţămînt.
    44. Cuantumul bursei acordate de către întreprinderi şi organizaţii, numărul lor, precum şi meritele pentru care se acordă acestea se stabilesc de către conducerea întreprinderii sau organizaţiei, în comun cu senatul/consiliul profesoral al instituţiei de învăţămînt. Mărimea bursei se indică în contractul încheiat între părţi.
    45. Studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor care nu au susţinut sesiunea de examinare în termenele stabilite din motive întemeiate, bursa de studii li se stabileşte după promovarea sesiunii amînate, în conformitate cu  prevederile Regulamentului.
    46. Nu se acordă bursă de studii studentului/elevului care se află în concediu academic.
    47. După restabilirea la studii, studentului/elevului i se acordă bursă după promovarea sesiunii de examinare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    48. În cazul concediului de maternitate, confirmat prin acte eliberate de instituţia curativă abilitată, studenta/eleva care a beneficiat de bursă, după restabilirea la studii primeşte pînă la sesiune bursa în mărime integrală.
    49. În caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă, confirmată prin prezentarea certificatului eliberat de instituţia medicală abilitată, studentul/elevul bursier continuă, în perioada respectivă, să primească bursa de studii.
    50. Studentul/elevul care efectuează studiile cu finanţare din buget, transferat de la altă instituţie de învăţămînt, precum şi studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic transferaţi de la învăţămîntul fără frecvenţă (cu frecvenţă redusă) la învăţămînt de zi pot beneficia de burse începînd cu semestrul următor datei de promovare a examenelor, diferenţelor stabilite, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de acordare a burselor.
    51. Studentul/elevul transferat de la o facultate la alta în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţămînt beneficiază de bursă în condiţiile prezentului Regulament.
    52. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic care urmează concomitent două specializări pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai la una din ele. Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează o a doua specializare sau studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic reînmatriculaţi pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.
    53. Bursa senatului/consiliului profesoral reprezintă o indemnizaţie lunară acordată semestrial studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor cu performanţe academice, din resursele proprii ale instituţiei de învăţămînt. Modalităţile de acordare a acestei burse sînt stabilite de senatul/consiliul profesoral al instituţiei de învăţămînt respective.
IV. ACORDAREA ŞI ACHITAREA BURSELOR SOCIALE
   54. Bursa socială se acordă, la cerere, studenţilor din ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor înmatriculaţi în învăţămîntul superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar la locurile cu finanţare bugetară, precum şi în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, care provin din familii socialmente vulnerabile, în funcţie de cota venitului ce revine unui membru al familiei.
    [Pct.54 modificat prin HG1284 din 29.11.16, MO423-429/09.12.16 art.1384]
    [Pct.54 în redacţia HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007]
    55.  Pot pretinde la bursa socială următoarele categorii de studenţi /elevi: 
    studenţii din ciclul I, ciclul I
I, studii superioare integrate, învăţămîntul medical şi farmaceutic/elevii cu dizabilitate severă, dizabilitate accentuată;
    studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii cu dizabilităţi severe și accentuate;
    studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii cu deficienţe fizice şi senzoriale;
    studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii ambii părinţi ai cărora sînt persoane cu dizabilităţi sau pensionari;
    studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.Cernobîl;
    studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii din familiile cu trei şi mai mulţi copii;
    studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii familişti cu copii.
    [Pct.55 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    [Pct.55 modificat prin HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007]
    56. Pentru a candida la bursa socială, studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii din categoriile menţionate urmează să prezinte anual sau, după caz, semestrial, acte de certificare a situaţiei familiale.
    57. Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total al studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevilor bursieri autohtoni.
    58. Cuantumul bursei sociale se stabileşte de către Guvern.
    59. Lista nominală a candidaţilor pentru acordarea bursei sociale este întocmită de către decanul facultăţii /şeful de secţie, în urma analizei cererilor depuse şi în funcţie de realizările academice ale studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor. Lista nominală se aprobă prin ordinul rectorului /directorului instituţiei de învăţămînt.
    60. Achitarea bursei sociale este suspendată prin ordinul rectorului/directorului în cazul exmatriculării studentului/elevului sau lichidării cauzei care a servit drept motiv pentru acordarea bursei respective.
    61. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii care beneficiază de bursa socială pot candida şi la bursa de studii, în condiţii generale.
V. ACORDAREA ŞI ACHITAREA BURSELOR DOCTORANZILOR,
STUDENŢILOR DIN CICLUL I, CICLUL II,
STUDII SUPERIOARE
INTEGRATE, ÎNVĂŢĂMÎNTUL
MEDICAL ŞI FARMACEUTIC ŞI
ELEVILOR CARE ÎŞI FAC
STUDIILE PE BAZĂ DE CONTRACT
    [Capitolul V denumirea în redacţia HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007]
    62. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevii înmatriculaţi pe bază de contract cu achitarea taxei pentru studii pot beneficia de bursă de studii din bugetul de stat în condiţiile prezentului Regulament.
    63. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevii care beneficiază de bursă pe bază de contract nu pot beneficia de burse de studii acordate de instituţia de învăţămînt respectivă din bugetul de stat, cu excepţia burselor de merit şi a altor forme de sprijin material şi ajutor social, prevăzute de legislaţia în vigoare.
    64. Bursa de merit, inclusiv bursa Preşedintelui Republicii Moldova, se acordă studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevilor înmatriculaţi pe bază de contract în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    65. Doctoranzii, pînă la finalizarea programului, studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic, elevii de la orice an de studii, indiferent de media la concursul de admitere sau în anul precedent de studii, pot încheia contracte cu agenţii economici care doresc să-şi formeze cadre în instituţiile de învăţămînt superior, de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar şi în cele de învăţămînt profesional tehnic secundar, prin care se obligă să activeze după absolvire, pentru perioada determinată prin contract, la agentul economic respectiv. Agentul economic, la rîndul său, se obligă să plătească doctorandului, pînă la finalizarea programului, studentului ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic, elevului bursa, în conformitate cu performanţele obţinute, pe parcursul studiilor, prin încheierea unui contract între părţi.
   
[Pct.65 modificat prin HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007]
    [Pct.65 modificat prin HG1287 din 18.11.08, MO215-217/05.12.08 art.1337]
    66. Contractul încheiat este vizat de conducătorul instituţiei de învăţămînt sau delegatul acesteia. Un exemplar al contractului se păstrează pentru evidenţă la secretariatul instituţiei de învăţămînt.
    67. În contract se vor prevedea:
    a) obligaţiile agentului economic:
    să acorde elevului /studentului ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/doctorandului pînă la finalizarea programului o bursă pe timpul studiilor în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament;
    să asigure elevului/studentului/masterandului pînă la finalizarea programului/doctorandului, în perioada studiilor, în funcţie de specificul agentului economic, condiţiile necesare pentru efectuarea stagiilor de practică de specialitate sau activităţii de cercetare, precum şi pentru documentare în vederea elaborării proiectului tezei/diplomei;
    să stabilească în comun cu elevul/studentul/masterandul pînă la finalizarea programului/doctorandul şi conducerea instituţiei de învăţămînt, în funcţie de necesităţile sale, subiectul tezei/diplomei;
    să asigure elevului/studentului/masterandului pînă la finalizarea programului/doctorandului încadrarea după absolvire într-o funcţie şi specialitate conform pregătirii, în unitatea şi localitatea menţionate în contract;
    b) obligaţiile elevului/studentului/masterandului pînă la finalizarea programului/doctorandului:
    să se pregătească temeinic pentru obţinerea unei înalte calificări profesionale;
    să activeze după absolvire la agentul economic pentru perioada prevăzută în contract;
    să restituie integral sau parţial bursa încasată în cazul în care nu obţine în procesul de formare profesională performanţele solicitate de agentul economic sau nu respectă termenele de activitate la agentul respectiv, stabilite în contract.
   
[Pct.67 modificat prin HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007]
    [Pct.67 modificat prin HG1287 din 18.11.08, MO215-217/05.12.08 art.1337]
    68. Bursa pe bază de contract, acordată de agentul economic în corespundere cu aranjamentele dintre părţile contractante, va avea un cuantum lunar nu mai mic decît bursa minimă de studii prevăzută din buget pentru categoria respectivă.
    69. Bursa pe bază de contract se achită şi pe perioada concediului medical, confirmată prin certificatul respectiv.
    70. Dacă numărul studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor pînă la finalizarea programului doritori de a încheia contracte cu acelaşi agent economic este mai mare decît numărul burselor ce se oferă, selectarea studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor pînă la finalizarea programului se face după criteriile stabilite de agentul economic, solicitîndu-se, dacă este cazul, concursul instituţiei de învăţămînt.
   
[Pct.70 modificat prin HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007]
    [Pct.70 modificat prin HG1287 din 18.11.08, MO215-217/05.12.08 art.1337]
VI. DISPOZIŢII FINALE
    71. Instituţiile de învăţămînt superior, profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar şi profesional tehnic secundar vor elabora în conformitate cu prevederile prezentului Regulament-cadru propriile regulamente privind modul şi condiţiile de acordare a burselor.
    72. Conducătorul instituţiei de învăţămînt este responsabil pentru întocmirea corectă a listei nominale a candidaţilor la burse, pentru achitarea burselor la timp şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pentru mediatizarea informaţiei privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a acestora.
    73. Cetăţenii altor state, bursieri ai Republicii Moldova, sînt asiguraţi cu burse în conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare bilaterală.

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 1009
din 1 septembrie 2006
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1152 din 2 septembrie 2002 "Cu privire la noile cuantumuri ale burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, şi auditorii din învăţămîntul postuniversitar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.1266).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.102 din 2 februarie 2005 "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1152 din 2 septembrie 2002" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.20-23, art.154).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 479 din 4 mai 2006 "Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1152 din 2 septembrie 2002" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78, art.525).