DPO761/2006
ID intern unic:  317244
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 761
din  11.09.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
 domnului Constantin GAINDRIC
Publicat : 15.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 146-149     art Nr : 703
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie la promovarea politicii de stat în domeniul acreditării şi atestării şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Constantin GAINDRIC, preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

    Nr. 761-IV. Chişinău, 11 septembrie 2006.