DPO762/2006
ID intern unic:  317245
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 762
din  15.09.2006
privind conferirea Ordinului "Credinţă Patriei" clasa III
domnului Alexandru URSACHI
Publicat : 22.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 150-152     art Nr : 704
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru serviciu militar ireproşabil, merite în asigurarea securităţii statului şi activitate organizatorică intensă, colonelului Alexandru URSACHI, şef al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, i se conferă Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                   Vladimir VORONIN

    Nr. 762-IV. Chişinău, 15 septembrie 2006.