HCAFGD47/3/2006
ID intern unic:  317250
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 47/3
din  15.09.2006
privind modificarea Listei băncilor participante la formarea
resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 22.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 150-152     art Nr : 514
    Întru executarea art. 29 lit. m) al Legii nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, Consiliul de Administraţie al Fondului
HOTĂRĂŞTE:
    Lista băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr.5 din 06 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.108-111, art.244b), cu modificările ulterioare, începînd cu data de 29 august 2006, se modifică după cum urmează:
    La punctul 11, sintagma "Banca Comercială "Eximbank" S.A." se înlocuieşte cu sintagma "Banca Comercială "EXIMBANK" S.A. Gruppo Veneto Banca".

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL
    FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR
    ÎN SISTEMUL BANCAR                                                              Petru VEVERIŢA

    Nr. 47/3. Chişinău, 15 septembrie 2006.