HGO1081/2006
ID intern unic:  317310
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1081
din  20.09.2006
cu privire la numirea în funcţie a dlui CIMILI Andrei
Publicat : 22.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 150-152     art Nr : 1154
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se numeşte dl CIMILI Andrei în funcţia de director general al Agenţiei Sportului.

    PRIM-MINISTRU                                                            Vasile TARLEV

    Nr. 1081. Chişinău, 20 septembrie 2006.