DPO767/2006
ID intern unic:  317351
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 767
din  20.09.2006
privind numirea doamnei Victoria IFTODI
 în funcţia de Ambasador Extraordinar
şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova
în Republica Franceză
Publicat : 29.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 153-156     art Nr : 709
    În temeiul art. 86 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la serviciul diplomatic,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Victoria IFTODI se numeşte în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN

                                                                                           În temeiul art. 94 alin. (2) din
                                                                                           Constituţia Republicii Moldova,
                                                                                           contrasemnăm acest decret.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vasile TARLEV

    Nr. 767-IV. Chişinău, 20 septembrie 2006.