DPO773/2006
ID intern unic:  317357
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 773
din  22.09.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Anatolie FRANŢUZ
Publicat : 29.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 153-156     art Nr : 715
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate organizatorică intensă, domnului Anatolie FRANŢUZ, director al Şcolii-Internat Speciale pentru Copii Hipoacuzici, satul Hîrbovăţ, raionul Călăraşi, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN

    Nr. 773-IV. Chişinău, 22 septembrie 2006.