DPO774/2006
ID intern unic:  317358
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 774
din  25.09.2006
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de
colaboratori ai organelor afacerilor interne
Publicat : 29.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 153-156     art Nr : 716
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă:
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III
    domnului
    Mihail GRIGORAŞ      - plutonier-adjutant de poliţie
    Medalia "Meritul Militar"
    domnului Vasile BUZA  - colonel
    domnului
    Valeriu COLESNIC     - locotenent-colonel de poliţie
    domnului
    Boris JELEZOGLO      - plutonier major de poliţie
    domnului
    Veaceslav VERLAN    - plutonier major de poliţie.
   
    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Vladimir VORONIN

    Nr. 774-IV. Chişinău, 25 septembrie 2006.