HGO1114/2006
ID intern unic:  317396
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1114
din  25.09.2006
cu privire la crearea Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor
Publicat : 29.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 153-156     art Nr : 1191
    Pentru instituirea unui control eficient în domeniul restaurării şi inspectării monumentelor de istorie şi cultură, aducerea documentelor acestora în conformitate cu uzanţele UNESCO, crearea unei baze de date digitale publice a monumentelor şi în temeiul art. 11 din Legea nr. 1530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor (Monitor, 1994, nr. 1, art. 3), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează, pe lîngă Ministerul Culturii şi Turismului, Agenţia de inspectare şi restaurare a monumentelor.
    2. Ministerul Culturii şi Turismului va elabora şi va aproba în modul stabilit, în termen de două luni, Regulamentul de activitate al Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor.
    3. Se stabileşte personalul scriptic al aparatului Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor în număr de 7 unităţi.
    4. Se stabileşte că salarizarea personalului Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor se va efectua conform Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice".
    5. Ministerul Finanţelor va identifica mijloacele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor de activitate a Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor.

    PRIM-MINISTRU                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul culturii şi turismului                                 Artur Cozma
    Ministrul finanţelor                                                  Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                           Igor Dodon

    Nr. 1114. Chişinău, 25 septembrie 2006.