DPO775/2006
ID intern unic:  317437
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 775
din  26.09.2006
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
domnului Vladimir PHILIPOV
Publicat : 02.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 157     art Nr : 717
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi Consiliul Europei  şi pentru contribuţie substanţială la promovarea reformelor democratice în ţara noastră, domnului Vladimir PHILIPOV, Reprezentant Special al Secretarului General al Consiliului Europei în Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                   Vladimir VORONIN

    Nr. 775-IV. Chişinău, 26 septembrie 2006.