DPO777/2006
ID intern unic:  317439
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 777
din  27.09.2006
privind conferirea "Ordinului Republicii"
domnului Boris MARIAN
Publicat : 02.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 157     art Nr : 719
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în mass-media, succese în activitatea de creaţie şi contribuţie substanţială la propagarea valorilor spirituale şi morale, domnului Boris MARIAN, redactor-şef al revistei "Moldova", i se conferă "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                            Vladimir VORONIN

    Nr. 777-IV. Chişinău, 27 septembrie 2006.