DPO241/1994
ID intern unic:  317501
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 241
din  16.08.1994
privind conferirea titlului onorific "Maestru în Artă"
domnului Tudor APOSTOL şi doamnei Ana IURIEV
Publicat : 25.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 2     art Nr : 22
    În temeiul pct. 11 art.  1134 din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova decretează:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea artei cinematografice naţionale, înaltă măiestri profesională, se conferă titlu onorific "Maestru în Artă" domnului Tudor APOSTOL, prim-viceprşedinte al Uniunii Cineaştilor din Moldova, şi doamnei Ana IURIEV, regizor de cinema.

    Preşedintele Republicii Moldova                Mircea Snegur

    Chişinău, 16 august 1994, Nr. 241