DPO247/1994
ID intern unic:  317505
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 247
din  26.08.1994
privind decorarea cu ordine şi medalii ale Republicii Moldova
Publicat : 02.09.1994 în Monitorul Oficial Nr. 3     art Nr : 41
    În temeiul pct. 11 art. 1134 din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
    Articol unic: - În semn de preţuire a vitejie, eroismului şi spiritului de sacrificiu manifestate în lupta pentru apărarea independenţei şi integrităţii Republicii Moldova şi în timpul îndeplinirii unor misiuni speciale, precum şi pentru serviciul militar ireproşabil se decorează cu:
ordinul "Ştefan cel Mare"
    FRUNZE Ion                       ostaş în rezervă (post mortem)
    MIHAILOV Boris                sergent în rezervă (post mortem)
    NAZARCO Valeriu              locotenent-major în rezervă (post mortem)
    SNÎTCO Igor                       locotenent-colonel
medalia "Meritul Militar"
    BEREZAN Pavel                   ostaş în rezervă
    BOTNAREVSCHI Virgil       colonel
    BRAGHIŞ Vasile                   colonel
    CALCEA Andrei                   căpitan în rezervă
    CASAP Tudor                       colonel
    CHIPERI Andrei                    locotenent-major
    COVRIG Andrei                    locotenent-colonel
    CUCER Vladimir                   colonel
    GALAŞAN Alexandru           locotenent-major
    GANGAN Mihai                   căpitan în rezervă
    GORGAN Alexandru             colonel
    GRAB Victor                         general de brigadă
    GROSU Ştefan                      colonel
    MIJA Alexandru                    colonel
    MÎRZENCU Tudor               ostaş în rezervă
    MUSTEA Vasile                    locotenent-major în rezervă
    MUTOI Mihai                        locotenent-colonel
    PASCHEVICI Iurii                colonel
    SECRIERU Artur                  căpitan
    SÎRBU Victor                        locotenent-major în rezervă
    ŞARGU Iurie                         ostaş în rezervă
    VASILIŢA Sergiu                  maior
    VICHILU Sergiu                    maior
    VOLEAC Anatol                    locotenent-colonel
medalia "Pentru Vitejie"
    BOGDAN Vasile                   sergent-major în rezervă
    CARLAŞOVSCHI Ion          ostaş în rezervă
    CARPOV Pavel                      maior
    URSUL Igor                           sergent în rezervă

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA            Mircea SNEGUR

    Chişinău, 26 august 1994, Nr. 247.