DPO782/2006
ID intern unic:  317524
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 782
din  28.09.2006
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre
didactice de la Universitatea de Stat din Moldova
Publicat : 06.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 158-160     art Nr : 724
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
    doamnei Elena MURARU   - prorector pentru activitatea didactică;
Titlul onorific "Om Emerit"
    domnului Petru CHETRUŞ  - prorector pentru activitatea ştiinţifică
    domnului
    Valeriu MOŞNEAGA         - şef de catedră.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN

    Nr. 782-IV. Chişinău, 28 septembrie 2006.