DPO785/2006
ID intern unic:  317527
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 785
din  28.09.2006
privind conferirea titlului onorific "Maestru în Artă"
doamnei Lidia PANFIL
Publicat : 06.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 158-160     art Nr : 727
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi înaltă măiestrie profesională, doamnei Lidia PANFIL, regizor, şef de catedră la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, i se conferă titlul onorific "Maestru în Artă".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

    Nr. 785-IV. Chişinău, 28 septembrie 2006.