DPO786/2006
ID intern unic:  317528
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 786
din  29.09.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Vladimir EREMCIUC
Publicat : 06.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 158-160     art Nr : 728
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la perfecţionarea legislaţiei şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Vladimir EREMCIUC, vicepreşedinte al Comisiei pentru protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 786-IV. Chişinău, 29 septembrie 2006.