DPO790/2006
ID intern unic:  317532
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 790
din  29.09.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Valeriu COZMA
Publicat : 06.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 158-160     art Nr : 732
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Valeriu COZMA, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

    Nr. 790-IV. Chişinău, 29 septembrie 2006.