DPO297/1994
ID intern unic:  317607
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 297
din  28.10.1994
Privind decorarea domnilor Fiodor Idjilov,
Dmitrii Bocicovar şi Gheorghii Rusal
Publicat : 10.11.1994 în Monitorul Oficial Nr. 013     art Nr : 130
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în agricultură şi succesele obţinute în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a producerii semninţelor ameliorate de culturi de cîmp şi a creşterii animalelor de prăsilă, se decorează următorii muncitori din sovhozul "Albota", raionul Taraclia cu :
"Ordinul Republicii"
Idjidov Fiodor - director
Medalia "Meritul Civic"
Bocicovar Dmitrii - conducător de brigadă
Rusal Gheorghii - muncitor.
Preşedintele Republicii Moldova       Mircea Snegur
Chişinău, 28 octombrie 1994. Nr. 297