DPO298/1994
ID intern unic:  317608
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 298
din  28.10.1994
Cu privire la decorarea domnului Artiom Lazarev cu "Ordinul Republicii"
Publicat : 10.11.1994 în Monitorul Oficial Nr. 013     art Nr : 131
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru activitate rodnică şi îndelungată în domeniul ştiinţei, merite deosebite în dezvoltarea culturii naţionale, aport personal în pregătirea cadrelor de înaltă calificare, participare activă în viaţa social-politică, se decorează cu "Ordinul Republicii" domnul Artiom Lazarev, academician al Academiei de Ştiinţe din Moldova.
Preşedintele Republicii Moldova       Mircea Snegur
Chişinău, 28 octombrie 1994. Nr. 298