DPO323/1994
ID intern unic:  317614
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 323
din  23.11.1994
privind decorarea cu ordine şi medalii ale Republicii Moldova
Publicat : 08.12.1994 în Monitorul Oficial Nr. 017     art Nr : 185
În temeiul art. 88 lit. "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova", Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei agricole, implementarea realizărilor ştiinţifice în producţie, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, aport considerabil la crearea şi dezvoltarea infrastructurii social-economice, se decorează cu:
"Ordinul Republicii"
ARNĂUT Sa va      doctor în ştiinţe agricole
LUPAŞCU Mihai      academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
PATRON Petru      şef de catedră la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
medalia "Meritul Civic"
BAHCIVANJI Miliail     doctor în ştiinţe agricole, director general al Asociaţiei Ştiinţifice de Producţie "Tevit"
BRADU Nicolae      doctor în ştiinţe tehnice, şef de secţie la Institutul de Cercetări Ştiinţifice, Selecţie şi - Tehnologii, pentru Pomicultură al Asociaţiei Ştiinţifice de Producţie "Codru"
CANDEL Semion      director general adjunct al Asociaţiei Ştiinţifice de Producţie "Porumbeni"
COTUNĂ Nicolae      directorul gospodăriei agricole de stat "Ţînţăreni", raionul Teleneşti, a Asociaţiei Ştiinţifice de Producţie "Porumbeni"
CRUPENICOV Igor    doctor habilitat în ştiinţe geografice, colaborator ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Tehnologice pentru Pedologie, Agrochimie şi Ameliorarea Solurilor "N. Dimo"
GRĂJDIANU Tudor    directorul gospodăriei agricole de stat "Recea", raionul Rîşcani, a Firmei Agricole Ştiinţifice de Producţie "Selecţia"
GROSU Anton      doctor în ştiinţe agricole, şef de secţie la Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Construcţii Tehnologice pentru Tutun şi Produse din Tutun al Asociaţiei "Tutun"
GUZUN Nicolae      doctor habilitat în ştiinţe agricole, şef de secţie la Institutul Naţional al Viei şi Vinului, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
HĂBASESCU Ion      doctor habilitat în ştiinţe tehnice, director general al Asociaţiei Ştiinţifice de Producţie "Mecagro"
LUPASCU Vasile      directorul întreprinderii avicole experimentale din s. Chetrosu, raionul Criuleni, a Asociaţiei Ştiinţifice de Producţie "Avicola"
NEDOV Piotr      doctor habilitat în ştiinţe biologice, şef de secţie la Institutul Naţional al Viei şi Vinului
SILICI Alexandra      doctor în ştiinţe tehnice, colaborator ştiinţific coordonator la Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Tehnologice în Industria Alimentară
SOCICAN Ion      doctor habilitat în ştiinţe agricole, director general adjunct al Asociaţiei Ştiinţifice de Producţie "Avicola"
STRELNICOVA Tamara   doctor habilitat în ştiinţe agricole, şef de laborator la Institutul de Cercetări Ştiinţifice, Selecţie şi Tehnologii pentru Legumicultura
ŢURCAN Ion      doctor habilitat în ştiinţe agricole, director adjunct al Institutului de Cercetări Ştiinţifice, Selecţie şi Tehnologii pentru Pomicultura al Asociaţiei Ştiinţifice de Producţie "Codru"
URSU Vasile      directorul gospodăriei agricole de stat "Miciurin", raionul Soroca, a Firmei Agricole Ştiinţifice de Producţie "Selecţia"
VAIN Lazar      doctor habilitat în ştiinţe
economice, şef de catedră la Institutul de Perfecţionare şi Recalificare a Cadrelor din Complexul Agroindustrial
VÎSCU Veniamin    directorul gospodăriei agricole de stat "Rîşcani", raionul Rîşcani, a Asociaţiei Ştiinţifice de Producţie "Progresul".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA          Mircea SNEGUR
Chişinăn, 23 noiembrie 1994. Nr 323.