DPO337/1994
ID intern unic:  317622
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 337
din  01.12.1994
Cu privire la decorarea cu ordine
şi medalii ale Republicii Moldova
Publicat : 15.12.1994 în Monitorul Oficial Nr. 018     art Nr : 200
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - în semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei scenice, pentru contribuţie substanţială la crearea şcolii naţionale teatrale şi cinematografice, se decorează cu:
"Ordinul Republicii"
Apostol Mefodie      artist al poporului
Baracci Petru      artist al poporului
Constantinov Constantin    artist al poporului
Plaţînda Arcadie      artist al poporului
Ştirbul Chiril      artist al poporului
Medalia "Meritul Civic"
Cazimirov Ecaterina      artistă a poporului
Medalia "Mihai Eminescu"
Tîrţău Constanţa      artistă emerită.
Preşedintele
Republicii Moldova              Mircea Snegur
Chişinău, 1 decembrie 1994.
Nr. 337.