DPO372/1994
ID intern unic:  317625
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 372
din  22.12.1994
cu privire la decorarea cu ordine şi medalii ale Republicii Moldova
Publicat : 05.01.1995 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 10
    În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată în domeniul selecţiei şi semenologiei, implimentarea tehnologiilor intensive de cultivare a culturilor de cîmp şi sporirea productivităţii lor, aport considerabil la crearea şi dezvoltarea infrastructurii social-economice, un grup de lucrători ai gospodăriei agricole de stat "Pobeda", raionul Vulcăneşti, se decorează cu:
    Ordinul "Gloria Muncii"
    ARNAUTOV Stepan               - director
    Medalia "Meritul Civic"
    BOGOEV Piotr                        - arendaş
    CHILIMICENCO Gheorghii    - mecanizator
    ŞCERBAN Iurii                        - arendaş

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                              Mircea SNEGUR

    Chişinău, 22 decembrie 1994.
    Nr. 372.