DPO379/1994
ID intern unic:  317627
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 379
din  27.12.1994
Privind decorarea domnului Anatol
Mocanu cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 12.01.1995 în Monitorul Oficial Nr. 002     art Nr : 35     Promulgat : 27.12.1994
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova", Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în agricultură, merite în sporirea volumului şi calităţii producţiei, aport considerabil la dezvoltarea social-economică a satului, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii" domnul Anatol Mocanu, preşedintele gospodăriei agricole "Sofia", raionul Drochia.
Preşedintele
Republicii Moldova       Mircea Snegur
Chişinău, 27 decembrie 1994
Nr. 379.