DPO796/2006
ID intern unic:  317637
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 796
din  04.10.2006
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 06.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 161     art Nr : 740
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    BEJENARU Eugeniu
    COSTRU Rodica
    RĂŢOI Eduard
    RUSU Vasile
    STERNIOALĂ Oleg.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN

    Nr. 796-IV. Chişinău, 4 octombrie 2006.