DPO798/2006
ID intern unic:  317639
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 798
din  04.10.2006
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 06.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 161     art Nr : 742
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al  art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
    BOSTAN Angela - la Judecătoria Cahul
    CRISTEA Valentin - la Judecătoria Nisporeni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Vladimir VORONIN

    Nr. 798-IV. Chişinău, 4 octombrie 2006.