DPO802/2006
ID intern unic:  317644
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 802
din  05.10.2006
privind  conferirea de distincţii de stat unui grup de profesori de la
Liceul Teoretic din satul Gura Galbenei, raionul Cimişlia
Publicat : 13.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 162-163     art Nr : 750
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
    doamnei Mariana CALDARE   - profesor de istorie;
Medalia "Meritul Civic"
    doamnei                                   - profesor de limba franceză;
    Valentina COLIBAN
Medalia "Mihai Eminescu"
    doamnei                                   - învăţător la clasele primare.
    Paulina BARBAIANI

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN

    Nr. 802-IV. Chişinău, 5 octombrie 2006.