DPO804/2006
ID intern unic:  317646
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 804
din  06.10.2006
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 13.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 162-163     art Nr : 751
   În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare întru apropierea şi îmbogăţirea reciprocă a culturilor naţionale, contribuţie la popularizarea valorilor spirituale ale poporului moldovenesc şi activitate obştească şi de creaţie prodigioasă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului                       - preşedinte al Asociaţiei Naţional-
    Anatol FETESCU           Culturale a Moldovenilor din  Ucraina,
                                           oraşul Odesa;
Medalia "Meritul Civic"
    domnului                       - preşedinte al Societăţii Culturale
    Gheorghe TOFAN          Moldo-Letone "Dacia", oraşul Riga;
Titlul onorific "Om Emerit"
    doamnei                       - conducător al Centrului Cultural-
    Valentina PLEŞ               Instructiv Moldovenesc, oraşul  Moscova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Vladimir VORONIN

    Nr. 804-IV. Chişinău, 6 octombrie 2006.