DPO806/2006
ID intern unic:  317648
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 806
din  09.10.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului
Ivan CONSTANTINOV
Publicat : 13.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 162-163     art Nr : 753
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în complexul agroindustrial, contribuţie la implementarea tehnologiilor de sporire a fertilităţii solurilor şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Ivan CONSTANTINOV, şef de laborator la Institutul de Pedologie şi Agrochimie "Nicolae Dimo", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Vladimir VORONIN

    Nr. 806-IV. Chişinău, 9 octombrie 2006.