HGA1170/2006
ID intern unic:  317669
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1170
din  11.10.2006
cu privire la reconstrucţia complexului "Stadionul Republican"
Publicat : 13.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 162-163     art Nr : 1240
   Abrogată prin HG1113 din 01.10.08, MO182/07.10.08 art.1116

    MODIFICAT

    HG1138 din 18.10.07, MO168-170/26.10.07 art.1180

     Pentru dezvoltarea sportului de performanţă şi promovarea culturii fizice în ţară, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Sportului va întreprinde acţiuni de identificare şi selectare a investitorului şi va purta tratative directe, pentru a urgenta proiectarea şi construcţia complexului “Stadionul Republican”
    [Pct.1 în redacţia HG1138 din 18.10.07, MO168-170/26.10.07 art.1180]
    2. Se recomandă Primăriei mun. Chişinău să elibereze în mod de urgenţă:
autorizaţia de desfiinţare a construcţiilor obiectivului aflate în stare de avariere;
certificatul de urbanism pentru elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz.
    3. Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului:
    va susţine demararea lucrărilor de construcţie, în paralel cu elaborarea documentaţiei de proiect pentru reconstrucţia complexului "Stadionul Republican";
    va executa controlul asupra calităţii lucrărilor de reconstrucţie a complexului sus-numit.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vasile TARLEV

    Nr. 1170. Chişinău, 11 octombrie 2006.