DPO42/1997
ID intern unic:  317778
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 42
din  10.02.1997
cu privire la numirea în funcţia de preşedinte al judecătoriei
sectorului Ciocana, municipiul Chişinău
Publicat : 27.02.1997 în Monitorul Oficial Nr. 13-14     art Nr : 147     Data intrarii in vigoare : 10.02.1997
    În temeiul art. 116 alin. (2) şi (4) din Constituţia Republicii Moldova şi art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova decretează:
    Art. 1. - Domnul Iurie DIACONU se numeşte în funcţia de preşedinte al judecătoriei sectorului Ciocana, municipiul Chişinău.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                          Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 10 februarie 1997.
    Nr. 42-II.