DPO43/1996
ID intern unic:  317780
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 43
din  22.02.1996
cu privire la decorarea domnului Liubomir IORGA cu
 "Ordinul Republicii"
Publicat : 07.03.1996 în Monitorul Oficial Nr. 14-15     art Nr : 159
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XIII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova decretează:
    Articolul unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei muzicale, contribuţie personală la reconstituirea şi confecţionarea instrumentelor muzicale populare, valorificarea şi propagarea valorilor cultural-artistice naţionale autentice, domnul Liubomir IORGA, maestru emerit al artei, se decorează cu "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                            Mircea SNEGUR

    Chişinău, 22 februarie 1996.
    Nr. 43.