DPO438/1995
ID intern unic:  317785
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 438
din  27.12.1995
cu privire la decoraea unui grup de colaboratori ai Institutului de
Cercetări Ştiinţifice, Selecţie şi Tehnologii pentru Pomicultură
 cu distincţii de stat
Publicat : 11.01.1996 în Monitorul Oficial Nr. 2     art Nr : 27
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republici Moldova şi al revederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova decretează:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei agricole, contribuţie substanţială la elaborarea şi implementarea tehnologiilor intensive de cultivare a culturilor pomicole şi sporire a productivităţii lor, activitate metodico-ştiinţifică intensă, următorii colaboratori ai Institutului de Cercetări Ştiinţifice, Selecţie şi Tehnologii pentru Pomicultură se decorează:
    Cu ordinul "Gloria Muncii"
    MARIN Gheorghe           - colaborator ştiinţific superior
    Cu medalia "Meritul Civic"
    CARAMAN Ion              - şef de laborator
    FLIURTĂ Ion                  - şef de laborator
    MASIUCOVA Olga        - consultant ştiinţific
    POPOVICI Fiodor          - director al Institutului
    SÎRBU Ion                       - şef de secţie
    VASCAN Grigore           - colaborator ştiinţific superior.

    Preşedintele
    Republicii Moldova                            Mircea Snegur

    Chişinău, 27 decembrie 1995
    Nr. 438