DPO439/1995
ID intern unic:  317786
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 439
din  27.12.1995
cu privire al decorarea unui grup de lucrători
din sistemul ocrotirii sănătăţii cu distincţii de stat
Publicat : 11.01.1996 în Monitorul Oficial Nr. 2     art Nr : 28
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republici Moldova şi al revederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova decretează:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul asistenţei medicale a populaţiei, merite în perfecţionarea procesului de profilaxie şi tratament, activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă şi profesionalism înalt, se decorează.
    Cu ordinul "Gloria Muncii"
    ŞEREMET Ion             - director adjunct al Institutului Oncologic din Moldova
    Cu medalia "Meritul Civic"
    CIOBOTARU  Zoia     - soră medicală superioară la Dispensarul republican de
                                           Narcologie
    GLOVACI Ludmila      - bibliotecară la Biblioteca Ştiinţifică Republicană Medicală
    GURDUZA Alexandra  - şefă de secţie la Institutul Oncologic din Moldova
    HONELIDZE Ghivi      - medic-metodist la Institutul Oncologic din Moldova
    SUSLEAN Alexandru  - şef de secţie la Dispensarul republican de Narcologie
    ŢURCAN Maria          - şefă a farmaciei Institutului Oncologic din Moldova.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                               Mircea SNEGUR

    Chişinău, 27 decembrie 1995
    Nr. 439