DPO442/1995
ID intern unic:  317791
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 442
din  28.12.1995
Cu privire la decorarea domnului
Alexandru CHIRICOI cu "Ordinul Republicii"
Publicat : 11.01.1996 în Monitorul Oficial Nr. 002     art Nr : 31
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republici Moldova şi al revederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Atico unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în agricultură,  merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole, contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnul Alexandru CHIRICOI, preşedinte al colhozului "Miciurin" din raionul Grigoriopol, se decorează cu "Ordinul Republicii".
Preşedintele
Republicii Moldova     Mircea Snegur
Chişinău, 27 decembrie 1995
Nr. 442